Wednesday, January 18, 2017

Актуални Събития

Настоятелството  на Българската православна църковна мисия “Св.св Кирил и Mетодий” кани най-учтиво всички българи и техните семейства да присъстват на

  • Света  молитва  в Неделя  на 12-ти февруари, 2017 от 1:00 часа следобед,   в  Рада Хану Хол намиращ се на  1776 Powder Mill Rd, Silver Spring, MD 20903.  


  • Света  молитва  в Неделя  на 26-ти февруари, 2017 от 1:00 часа следобед,   в  Рада Хану Хол намиращ се на  1776 Powder Mill Rd, Silver Spring, MD 20903.  


Каним всички наши сънародници да дойдат за да се помолим заедно и укрепим вярата си.
Донесете и любимото ястие и напитка за да споделим след службата.

Искаме да Ви информираме, че владиката Александър даде благословията си дякон Щерион да води  молитвите на Българската православна мисия „Св. св. Кирил и Методий.” Дякон Щерион и настоятелството планират от сега нататък провеждането на редовни молитви.

От Настоятелството  на Българската православна църковна мисия “Св.св Кирил и Mетодий”