Monday, July 20, 2015

Честване на Света Богородица / Тhe Feast of the Dormition of Our Most Holy Lady

Приятели,

Църковното настоятелство на Българската православна мисия „Св. св. Кирил и Методий” кани Вас и Вашите семейства, близки и приятели на молитва и честване на Света Богородица, което ще се състои  в Събота  15 август, 2015 г. от 14 часа в новопридобития имот на Мисията на 1776 Powder Mill Rd, Silver Spring, MD 20903. Всеки може да донесе храни с които да се разнообрази трапезата.

Очакваме ви!

The  Parish Council of Sts. Cyril & Methodius Bulgarian Orthodox Mission cordially invite you, your family, and friends to The Feast of the Dormition of Our Most Holy Lady, the Theotokos and Ever-Virgin Mary. The prayer and celebration will take place on Saturday, August 15, 2015, at 2 PM at the newly acquired real estate property of the Mission on 1776 Powder Mill Rd, Silver Spring, MD 20903. Please bring  food and drinks to share.

The  Parish Council of Sts. Cyril & Methodius Bulgarian Orthodox Mission