Thursday, March 26, 2015

Молитва и честване на Цветница

Приятели,

Църковното настоятелство на Българската православна мисия „ Св. св. Кирил и Методий“ кани Вас и Вашите семейства,  близки и приятели на молитва и честване на Цветница, което ще се състои в Неделя, 5 –ти  Април, 2015 от 11:00 ч сутринта  в новопридобития имот на  Църковната мисия на адрес 1776 Powder Mill Rd, Silver Spring, MD 20903. Молитвата ще се води от Дякон Щерион Запрянов.

След молитвата, настоятелство и представители от  екипа от архитекти и инженери  ще ви информират и изслушат Вашите идеи и предложения по инициативата  за строеж на църковна сграда  в двора на 1776 Powder Mill Rd.

Молим ви да донесете храна и напитки , подходящи за църковните пости, които да споделите с другите миряни!

От Църковното настоятелство на Българската православна мисия „Св. св. Кирил и Методий“

Dear Friends,

The Parish Council of Ss. Cyril & Methodius Bulgarian Orthodox Mission cordially invites you, your family and friends to Palm Sunday prayer and celebration on Sunday, April 5th, 2015 at 11:00 am at the newly acquired real estate property of the Mission on 1776 Powder Mill Rd, in Silver Spring, MD 20903. Deacon Shterion Zaprianov, will lead the prayer.

Following the prayer, the Parish Council and  members of the chapel design team will update you on the initiative for designing and building new chapel. We would welcome missions members input on this initiative. 
Please bring appropriate food and beverages in accordance with our lent fasting tradition.

The Parish Council of Ss. Cyril & Methodius Bulgarian Orthodox Mission

No comments:

Post a Comment